2023-11-30

Justering av boendeavgiften för boende hos Stiftelsen Andreas Ands Minne

Stiftelsen Andreas And har beslutat att höja månadsavgiften med 5,0 % eller 240 kr att gälla från och med den 1 februari 2024.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Stiftelsen Andreas Ands Minne

Lars Gunnstam - Skattmästare