Personal

På Stiftelsen Andreas Ands Minne finns det personal tillgänglig dygnet runt. Vi är måna om att de boende alltid skall känna sig trygga och sedda.

Tillsammans med dig upprättar vi en genomförandeplan som säkerställer din delaktiget och inflytande.

Som boende på Stiftelsen Andreas Ands Minne får du en egen kontaktperson och en boendeansvarig sjuksköterska.
Kontaktpersonen är till för att skapa trygghet för dig som boende och samtidigt vara ett stöd till dig som anhörig.
Anhörigträffar hålls regelbundet, 2 gånger per år.

Vår personal är välutbildad och verkar inom sin profession. Kontinuiteten i personalgruppen är hög.

Undersköterskor finns tillgängliga dygnet runt. De arbetar endast med omvårdnaden av våra boende samt kontaktmannaskapet.
Sjuksköterska finns på plats mellan 06.30-16.00 alla dagar. Övrig tid har vi delegerad personal och tillgång till joursjukvård.

Vi har en komplett rehab-grupp med arbetsterapeut, fysioterapeut och rehabassistent som arbetar nära våra boende.

Särskild personal ansvarar för att olika aktiviteter erbjuds de boende dagligen både i grupp och individuellt.

Vi har ett eget välrenommerat tillagningskök med kockar och serveringspersonal.

Boendets egen läkare kommer till oss en gång per vecka och finns tillgänglig för oss under kontorstid.

På Stiftelsen Andreas Ands Minne finns också vaktmästare, lokalvårdare samt tvätt/textilvårdare.