Värdegrund

Alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället.
Människovärdet medför rätt till vård och omsorg på lika villkor, rätt till bevarad integritet och rätt att bestämma över sitt liv.
Att vården och omsorgen skall ges på lika villkor innebär att individens behov skall styra, oavsett kön, ålder, funktionshinder, social position, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell läggning.
Allt omsorgsarbete skall utgå från att varje individ är unik med många olika behov, fysiska, psykiska, sociala, kulturella och existentiella.