Ägare

En stiftelse är en typ av juridisk person, som till skillnad från föreningar och bolag, varken har medlemmar eller ägare. Stiftelsen förvaltar en ekonomisk förmögenhet, som en eller flera fysiska eller juridiska personer (stiftare) har avsatt för ett särskilt ändamål. Vårt ändamål är, enligt stadgarna, att bereda hem och vård åt äldre samhällsmedlemmar i Uppsala.