Historik

Stiftelsen Andreas Ands Minne bildades 1925 på initiativ av ärkebiskopen Nathan Söderbloms hustru, Anna. Ändamålet var att ge ett hem åt främst äldre vårdbehövande. Stiftelsen fick sitt namn efter domprosten Andreas Andreasson And, som var verksam i Uppsala 1278-1317 och som man särskilt ville hedra för hans människosyn och omsorg om fattiga, sjuka äldre och ensamma.

Det första hemmet med plats för fyra boende, var en lägenhet i det som kallades Hemsysterskolan och som låg mellan Odensgatan och Fredsgatan i stadsdelen Luthagen i Uppsala. Huset revs i början av 1960-talet, men då hade stiftelsen redan i början av 1930-talet flyttat verksamheten till en villa på Sturegatan 22 i Luthagen.

Åren 1964-65 tillkom den nuvarande byggnaden på samma tomt.
Stiftelsen erbjuder idag 29 platser för så kallat omvårdnadsboende. Alla platser anvisas av Uppsala kommun.