Styrelsen

Styrelsen, enligt stadgarna bestående av sju personer, är Stiftelsens högsta beslutande organ. Styrelseledamöter utses av styrelsen.

Styrelsens sammansättning:

Ulf Henricsson, ordförande
Tommy Winberg, vice ordförande
Göran Lind, skattmästare
Anders Karlberg, sekreterare
Lena Källgren Rommel, ledamot
Arne Skoglund, ledamot
Anders Wejryd, ledamot
Victoria Wiksten Asklöf, adjungerad ledamot, verksamhetschef