Styrelsen

Styrelsen, enligt stadgarna bestående av sju personer, är Stiftelsens högsta beslutande organ. Styrelseledamöter utses av styrelsen.

Styrelsens sammansättning:

Anders Wejryd, ordförande
Tommy Winberg, vice ordförande
Göran Lind, skattmästare
Anders Karlberg, sekreterare
Lena Källgren Rommel, ledamot
Arne Skoglund, ledamot
Lars Gunnstam, ledamot
Victoria Wiksten Bergqvist, adjungerad ledamot, verksamhetschef