Ekonomi

Stiftelsen består av två delar, dels vårdverksamheten vars drift och fortlevnad är Stiftelsens stadgeenliga ändamål, dels förvaltning av Stiftelsens kapital där målet är att trygga en långsiktigt stabil ekonomi.
Syftet med kapitalförvaltningen är också att uppnå en god avkastning för att bidra till finansieringen av vårdverksamheten.

Våra huvudsakliga intäkter är

I vårdverksamheten
   • Dygnsersättning från kommunen för de hos oss boende
   • Månadsavgiften, som boende betalar till oss

I kapitalförvaltningen
   • Aktieutdelningar och intäktsräntor från våra finansiella placeringar

Då Stiftelsen bedriven en idéburen, icke vinstdrivande, verksamhet sker inga vinstuttag eller utdelningar utan överskottet i kapitalförvaltningen används för att ge verksamheten möjligheter att fortsatt bedriva en högkvalitativ vårdverksamhet.